SOLASTALGIA | 2023 | painting | mixed media on cotton | 175 x 140 cm

__________________________________________________________________________________________________________________________________________